informační systém ESO9 informační systém ESO9 informační systém ESO9
  • Ukončení podpory MSSQL 2012...
  • Dne 11. 7. 2017 společnost Microsoft oficiálně ukončila hlavní fázi technické podpory k produktu MS SQL Server 2012. S ohledem na výše uváděnou skutečnost je ESO9 international a.s. rovněž nucena od verze 5.9 (předpoklad červen 2019) ukončit podporu provozu IS ESO9 na této edici MS SQL. Oficiální vyjádření společnosti ESO9 international a.s.

  • ESO9 míří na západ...
  • Dne 28. 8. 2018 získala společnost ESO9 international a.s. certifikát zaručující soulad informačního systému ESO9 v oblasti finančního účetnictví s německou legislativou.

  • ESO9 a EET...
  • Koncem letošního roku začne pro některé z Vás platit povinnost evidovat tržby, tzv. elektronická evidence tržeb (EET). Informace o zpracování EET do ESO9

  • Nový partner ve financování ICT projektů...
  • V rámci financování ICT projektů jsme našli nového partnera, společnost GRENKELEASING s.r.o.Společnost nabízí možnost profinancování projektů nejen u nových zákazníků sa to jak hardware, tak software včetně implementace. Spodní hranice financování je 20000,- Kč, minimální délka financování je zpravidla 12 měsíců. Předností je rychlé schválení žádosti po předložení poslední účetní uzávěrky. Posouzení je individuální i u nových firem a firem, které jsou účetně ve ztrátě.