Produkt umožňuje pracovat současně až čtyřem uživatelům bez ohledu na počet nainstalovaných klientských stanic.

ESO9 Lite obsahuje

Prodej

 • Vystavení cenových nabídek.
 • Následná tvorba prodejních objednávek a přehled jejich plnění.
 • Uživatelská správa číselníků obchodních partnerů, zboží, cenové politiky.
 • Jednoduchá tvorba faktur vydaných.
 • Řešení reklamací.
 • A velké množství přehledových sestav o prodeji.

Nákup

 • Vystavení nákupních poptávek s možností automatického generování objednávek na nákup.
 • Evidence faktur přijatých včetně jejich evidence v elektronické podobě.
 • Kontroly na plnění zaslaných objednávek.
 • A celá řada tiskových sestav.

Sklad

 • Přehledná skladová evidence. - Příjmy a Výdeje ze skladů.
 • Možnosti prodejů přímo ze skladu za hotové.
 • Inventury skladových zásob.
 • Podpůrné evidence skladu.
 • A nepřeberné množství kontrolních sestav pro sklad.

Účetnictví, Finance a Saldokonto

 • Zahrnuje v sobě všechny nutné výstupy pro státní správu, komunikaci s bankami, sledování vzájemného saldokonta včetně tvorby upomínek. V případě využití služeb externí účetní firmy na ni zajišťujeme vazbu.

Majetek

 • Jednoduchá evidence majetku, automatické generování odpisů a další podpůrné činnosti.

ESO9 Lite je lehce parametrizovatelné řešení, časově nenáročné na implementaci standardních funkcionalit, s možností určitého přizpůsobení individuálním požadavkům zákazníka.

ESO9 Lite je možné rozšířit o následující oblasti:

ESO9 Mzdy, ESO9 Personalistika, ESO9 Servis, ESO9 Doprava včetně možnosti přechodu na další edici naší řady informačních systémů.