Součástí implementace ESO9 Profi může být i úprava vzorů a typů užívaných dokladů, formulářů, rozsahu a způsobu vykonávaných činností, názvosloví datových položek atd., ale i změna samotného designu systému z pohledu uživatele. Samotné implementaci předchází tzv. „Projekt zavedení“, který řeší vlastní způsob implementace, popis jednotlivých kroků a úprav, a to až do definic vzhledu jednotlivých formulářů. „Projekt zavedení“ je tak jedním z nejdůležitějších prvků v zavádění celého řešení podnikového informačního systému u zákazníka.

ESO9 Profi obsahuje

 • Účetnictví
 • Finance
 • Saldokonto
 • Plánování
 • Majetek
 • Nákup
 • Prodej
 • Sklady
 • Manažerské výstupy
 • CRM
 • Controlling
 • Interní evidence (úkoly)
 • Montáže, Servis
 • Evidence pošty
 • Evidence dokumentů (DMS)
 • Mzdy a Personalistika (včetně podpory HR procesů)
 • Výroba (kapacitní a materiálové plánování)
 • Workflow
 • Doprava, Cesty
 • Servis
 • Váhy – off-line (propojení na vážní systémy)
 • Prodejna (registrační pokladny)
 • Datové schránky
 • B2B, B2C
 • Vazby na PVS (portál veřejné správy)
 • Čtečky a PDA aplikace
 • Podpora komunikace např. formou ISDOC, EDI, webové služby, import – export XML
 • Aplikace a evidence na míru podle jednotlivých branží (Agro, Odpady, CK…)

Součástí implementace ERP řešení ve společnosti může být i školení pracovníků firmy, a to až do stupně „Implementátor sytému“. Být „Implementátorem systému“ neznamená jenom obdržet certifikaci za úspěšně složenou zkoušku, ale i možnost plně využívat vývojového prostředí produktu ESO9 Profi, které je součástí dodávky systému.

Vývojové prostředí a vývojové nástroje umožňují přizpůsobení systému vlastními prostředky, a to včetně následného vývoje až do úrovně individuálních odvětvových řešení. To vše tedy bez nutnosti objednávat si tyto služby od dodavatele systému.