ESO9 Start využijí společnosti s rozsahem 5 až 10 současně pracujících uživatelů, a to včetně případného připojení vzdálených pracovišť bez nutnosti budování VPN sítě.

ESO9 Start obsahuje

Nákup

 • Vystavení nákupních poptávek s možností automatického generování objednávek na nákup.
 • Evidence faktur přijatých včetně jejich evidence v elektronické podobě.
 • Kontroly plnění zaslaných objednávek.
 • A celá řada tiskových sestav.

Prodej

 • Vystavení cenových nabídek.
 • Následná tvorba prodejních objednávek a přehled jejich plnění.
 • Uživatelská správa číselníků obchodních partnerů, zboží, cenové politiky.
 • Jednoduchá tvorba faktur vydaných.
 • Řešení reklamací.
 • A velké množství přehledových sestav o prodeji.

Sklad

 • Přehledná skladová evidence.
 • Příjmy a Výdeje ze skladů.
 • Možnosti prodejů přímo ze skladu za hotové.Inventury skladových zásob.
 • Podpůrné evidence skladu.
 • A nepřeberné množství kontrolních sestav pro sklad.

Účetnictví, Finance a Saldokonto

 • Zahrnuje v sobě všechny nutné výstupy pro státní správu, komunikaci s bankami, sledování vzájemného saldokonta včetně tvorby upomínek. v případě využití služeb externí účetní firmy na ni zajišťujeme vazbu.

Majetek

 • Jednoduchá evidence majetku, automatické generování odpisů a další podpůrné činnosti.

Montáže, Servis, Úkoly

 • Jednoduchá, rychlá a přehledná evidence úkolů, které mají vazbu na kompletaci výrobků či servisu vlastních či nakupovaných výrobků.

Evidence dokumentů (DMS)

 • Již v této základní verzi je možné vést na jednom místě přehlednou evidenci dokumentů, následně je spravovat a rychle vyhledávat. U ukládaných dokumentů je možné sledovat jejich verze, které lze také uzamykat.

ESO9 Start je parametrizovatelné řešení, časově nenáročné na implementaci standardních funkcionalit, s možností určitého přizpůsobení individuálním požadavkům zákazníka.

ESO9 Start je možné rozšířit o následující oblasti:

ESO9 Mzdy, ESO9 Personalistika, ESO9 Doprava, ESO9 Prodejna včetně možnosti přechodu na další edici naší řady informačních systémů