ESO9 intranet technologie

Databázový server

Protože základem informačních systémů jsou data, je i základním kamenem ESO9 Intranet Technologie databáze. Konkrétně se jedná o relační databázový stroj MS SQL Server s podporou práce se strukturovanými i nestrukturovanými daty (obrazy, texty, audio, video). Pro definici a manipulaci s daty používáme standardní jazyk T-SQL (Transact-Structured Query Language). Zajištění integrity dat má na starosti tzv. business logic realizovaná pomocí obchodních pravidel. Jejich modifikací lze přitom realizovat libovolné chování aplikací ESO9 v závislosti na požadavcích našich zákazníků. Obchodní pravidla mají nejčastěji podobu uložených procedur (stored procedure) přímo v aplikační databázi. Obchodní logika je tak spolu s veškerými uživatelem pořízenými daty uložena v jediné tzv. aplikační databázi, čímž se významně snižuje náročnost na servis a údržbu takového systému. Všechny klientské operace (vkládání, změna, nebo mazání dat) se podrobně logují, takže lze v případě nechtěné operace nad daty snadno zjistit kdo, kdy a nad jakými daty tuto operaci provedl.

Aplikační server server

Aplikační server je jádrem naší ESO9 Intranet Technologie. Jedná se o střední aplikační vrstvu (middleware), se kterou (resp. pouze se kterou) komunikují klienti. Tato vrstva obsahuje vlastní programové prostředí ( .NET) pro běh aplikací ESO9.Aplikační server komunikuje s klienty ESO9 prostřednictvím služby WWW (World Wide Web), čímž se pro klienty smazává rozdíl mezi intranetovým a internetovým provozem. Ovládání informačního systému ESO9 je díky použití webové technologie velmi intuitivní a vzhledem k všeobecnému rozšíření prohlížeče Internet Explorer je zvládnutí obsluhy tohoto IS otázkou několika minut. Všechny formuláře v IS ESO9 jsou vytvořeny ve stejném jazyce jako webové stránky na Internetu, tedy v HTML. Pro uživatele znalé tohoto jazyka potom není problém začít si upravovat formuláře ESO9, popř. si vytvářet zcela nové formuláře. Celý informační systém ESO9 si tak lze velmi snadno přizpůsobit potřebám a zvyklostem firmy.

Tenký klient

Poslední vrstvou ESO9 Intranet Technologie je tenký klient. Jediný software, který musíte mít na svém počítači nainstalovaný k provozování ESO9, je tak Microsoft Internet Explorer, který je součástí instalace libovolné verze operačního systému MS Windows. Klient zobrazuje formuláře informačního systému ESO9 jako běžné webové stránky, na které jsou uživatelé zvyklí z Internetu. K „oživení“ formulářů a pro snazší práci s daty v nich používáme námi vyvinutou tzv. klientskou komponentu, která se formou ActiveX prvku automaticky stáhne z intranetu při prvním přístupu do informačního systému ESO9. K zobrazení výstupů formou excelovských tabulek a grafů používáme prvek MS Office Web Components, který umožňuje uživatelům přímo přenést data z požadované sestavy do Excelu a zde je dál zpracovávat. Vzhledem k použité webové technologii může být klientem informačního systému ESO9 kromě klasického PC také například PDA, tablet a to jak v kancelářské, tak i v průmyslové variantě.